Eigen verklaring bij praktijkexamen


Een verklaring van geschiktheid

Iedereen die u Praktijkexamen doet bij het CBR moet u over een Verklaring van geschiktheid beschikken. Daarvoor vult u een Eigen verklaring in. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze Eigen verklaring kunt u kopen bij de rijscholen, de gemeenten en het CBR (kosten daarvoor zijn € 25,00)

Onderzoek door een arts

Als u of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog.

Uit de aantekening van de arts op de Eigen verklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat u geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. In een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.