Theorie

Theorie

Voordat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Via Rijschool Perfect zijn er diverse leermiddelen verkrijgbaar ter voorbereiding voor het theorie-examen. Er bestaat ook de mogelijkheid om de theorie via het internet te leren. Ook kunt u de klassikale theorieles bezoeken.

Meer informatie over de alternatieven kan je bij onze instructeurs opvragen. In het theorie-examen komen de thema’s verkeersinzicht, gevaarherkenning en verkeersregels aan de orde.

Theorie - examen

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat derhalve ook uit drie onderdelen:

  • een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • een onderdeel over verkeersinzicht / risico's (10 vragen)

Tijdens het afnemen van het examen worden de vragen betreffende verkeersinzicht en verkeersregels in één categorie afgenomen. De vragen betreffende gevaarherkenning komen apart aan bod. Je slaagt voor het theorie-examen als je:

  • 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
  • 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.


Direct aanmelden voor je theorie

Beide onderdelen tellen even zwaar. Je moet je dus op alle onderdelen goed voorbereiden om een voldoende te halen. Het theorie-examen duurt ca één uur. Deelnemers aan het examen dienen zich uiterlijk 1 week voor de examendatum aan te melden. Deelnemer dienen een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen. Ook worden deelnemers geadviseerd uiterlijk 15 minuten voor het examentijdstip aanwezig te zijn en hiervan melding te doen bij de medewerkers van het Centraal Bureau Rijvaardigheid.

Deelnemers aan het examen krijgen direct na afloop de uitslag te horen. Als je slaagt voor het theorie examen ontvang je een uitslagformulier. Het resultaat van het examen wordt door het Centraal Bureau Rijvaardigheid vastgelegd en blijft één jaar geldig. Je kunt theorie-examen doen als u achttien jaar of ouder bent. Het is ook mogelijk om zelfs enkele maanden voordat je achttien jaar wordt al een examendatum te reserveren. Je kunt ervoor kiezen om het theorie-examen zelf te reserveren en te betalen via de reserveringssite van het CBR. (https://theoriereservering.cbr.nl/) of je kunt je instructeur verzoeken om de reservering in orde te maken. Zie onze tarieven voor de hiermee gemoeide kosten.