Theorie

Voordat je praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Via Rijschool Perfect zijn er diverse leermiddelen verkrijgbaar ter voorbereiding voor het theorie-examen. Er bestaat ook de mogelijkheid om de theorie via het internet te leren. Ook kunt u de klassikale theorieles bezoeken.
Meer informatie over de alternatieven kan je bij onze instructeurs opvragen. In het theorie-examen komen de thema’s verkeersinzicht, gevaarherkenning en verkeersregels aan de orde.